empty
commissions empty
info
empty
home
empty water aan het woord empty water aan het woord empty water aan het woord empty water aan het woord empty water aan het woord empty water aan het woord empty water aan het woord
empty
nederlands
empty
Water Speaking. 2009

A cooperation piece by Elspeth Pikaar and Maria Ikonomopoulou, commissioned by the Municipality of Mijdrecht to create a monument in Wilnis at the very spot where the dyke collapsed during a night in August 2003, flooding a large area of the village. tudelft.nl

Inhabitants of Wilnis have described their experiences of that memorable night, what the village looked like the day after and their thoughts about water and it's significance. The stories the people of Wilnis have shared with the artists have been the source of inspiration for the definitive work, a massive sitting element which bears selected text fragments set in relief with platinum glazing on dark reddisch brown ceramic tiles.

A book - designed by Esther de Boer and text edited by Simon Butter - with the same title as the work of art 'Water Speaking' contains all the 115 personal documents.

ISBN 978 90 813 3771 7 Artists: empty Elspeth Pikaar and Maria Ikonomopoulou
Location: empty Wilnis, Ringdijk
Material: empty Ceramic, platinum glazing
Dimensions: empty 53 x 500 x 57 cm
Commissioned by: empty Municipality of De Ronde Venen
Delivered: empty April 2009


empty

empty
Water aan het Woord. 2009

Een vijf meter lang donkerroodbruin klei-element, rondom beschreven met zilveren letters.

Op de plek waar in de nacht van 26 augustus 2003 de veendijk doorbrak en de Ringdijk leegstroomde in Wilnis, wordt op 8 april 2009 het kunstwerk 'water aan het woord' onthuld. Precies 115 dorpsbewoners hebben op papier gezet hoe zij de dagen voor de dijkverschuiving, het moment zelf en de periode erna hebben beleefd. Hun verhaal over de verwarring, de eerste acties in huis, het vertrek. Over hoe Wilnis er de volgende dag uitzag, het elkaar helpen, het herstel. En over de betekenis van water. Al deze persoonlijke verhalen zijn de onmisbare bron geweest waaruit wij de fragmenten hebben geput die op het kunstwerk in zilveren letters zijn aangebracht. Deze zinsneden weerspiegelen de gebeurtenis en laten het water aan het woord via de verhalen van de betrokkenen.

Bij het kunstwerk hoort het gelijknamige boek Water aan het Woord, ontworpen door Esther de Boer en met tekstredactie van Simon Butter. Een document met 115 persoonlijke verhalen over hoe bewoners van Wilnis de dijkdoorbraak beleefden en waar zij aan denken als het om water gaat.

ISBN: 978 90 813 3771 7

Kunstenaars: empty Elspeth Pikaar en Maria Ikonomopoulou
Locatie: empty Wilnis, Ringdijk
Materiaal: empty Keramiek, platina glazuur
Afmetingen: empty 53 x 500 x 57 cm
Opdrachtgever: empty Gemeente De Ronde Venen
Opgeleverd: empty April 2009